“ ກ່ອນບຳນານ “ -ຜົນງານຂອງອາຈານຄຳຫຼ້າ ຫນໍ່ແກ້ວ (ທ່ານໄດ້ຈາກພວກເຮົາໄປ ເຫຼືອໄວ້ແຕ່ຜົນງານຂອງທ່ານ )

Ce contenu a été publié dans Uncategorized. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.