Archives mensuelles : novembre 2017

“ນາງ“-ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງຂອງດຣ.ກາບແກ້ວ ສຸວັນລາສີ ຮ້ອງໂດຍ ອຸດອນ ວົງສີ

https://www.facebook.com/khamlane.keosouvanh/posts/538512689829832

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ນາງ“-ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງຂອງດຣ.ກາບແກ້ວ ສຸວັນລາສີ ຮ້ອງໂດຍ ອຸດອນ ວົງສີ

“ເທີຄືພົມລິຂິດ“-ຕອນທີ17- ຕອນສຸດທ້າຍ

https://www.youtube.com/watch?v=sKCbbiQQYy0

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ເທີຄືພົມລິຂິດ“-ຕອນທີ17- ຕອນສຸດທ້າຍ

“ຊຽງຂວາງແຫ່ງຄວາມຫຼັງ“-ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງຂອງອາຈານ ພົມມາ ສົມສຸດທິ ຮ້ອງໂດຍ ອຸດອນ ວົງສີ

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ຊຽງຂວາງແຫ່ງຄວາມຫຼັງ“-ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງຂອງອາຈານ ພົມມາ ສົມສຸດທິ ຮ້ອງໂດຍ ອຸດອນ ວົງສີ

“ຊຽງຂວາງແຫ່ງຄວາມຫຼັງ“-ຜົນງານຂອງອາຈານພົມມາ ສົມສຸດທິ

https://youtu.be/4xtY42pvDhk

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ຊຽງຂວາງແຫ່ງຄວາມຫຼັງ“-ຜົນງານຂອງອາຈານພົມມາ ສົມສຸດທິ

“ເທີຄືພົມລິຂິດ“-ຕອນທີ໑໖ ກ່ອນຕອນສຸດທ້າຍ

https://youtu.be/_TWNJ1jZoSc

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ເທີຄືພົມລິຂິດ“-ຕອນທີ໑໖ ກ່ອນຕອນສຸດທ້າຍ

ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ສເນີລະຄອນໄທຍ“ເທີຄືພົມລິຂິດ“ຕອນທີ໑…

https://youtu.be/6n9R0Eu7CvU

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ສເນີລະຄອນໄທຍ“ເທີຄືພົມລິຂິດ“ຕອນທີ໑…

“ປ່ຽວໃຈ“-ຜົນງານຂອງອາຈານຄຳຫຼ້າ ຫນໍ່ແກ້ວ -ຮ້ອງໂດຍ ບຸນທ່ຽງ ມະນີວົງສ໌

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ປ່ຽວໃຈ“-ຜົນງານຂອງອາຈານຄຳຫຼ້າ ຫນໍ່ແກ້ວ -ຮ້ອງໂດຍ ບຸນທ່ຽງ ມະນີວົງສ໌

“ເອະໃຈ“-ເພັງປະກອບລະຄອນເຮື່ອງ“ເທີຄືພົມລິຂິດ“-ຮ້ອງໂດຍ ບີ້ ສຸກກຣິດ

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ເອະໃຈ“-ເພັງປະກອບລະຄອນເຮື່ອງ“ເທີຄືພົມລິຂິດ“-ຮ້ອງໂດຍ ບີ້ ສຸກກຣິດ

“ເທີຄືພົມລິຂິດ“ເພັງປະກອບລະຄອນເຮື່ອງ“ເທີຄືພົມລິຂິດ“-ຮ້ອງໂດຍ ບີ້ ສຸກກຣິດ

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ເທີຄືພົມລິຂິດ“ເພັງປະກອບລະຄອນເຮື່ອງ“ເທີຄືພົມລິຂິດ“-ຮ້ອງໂດຍ ບີ້ ສຸກກຣິດ

“ໃນຝັນ“-ທູນ ທອງໃຈ

https://www.facebook.com/specom/posts/10209643167947716

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ໃນຝັນ“-ທູນ ທອງໃຈ