Archives mensuelles : septembre 2018

« Somebody To Love-ມີໃຫມໄຄສັກຄົນ“-ເບີດ ທົງໄຊ

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur « Somebody To Love-ມີໃຫມໄຄສັກຄົນ“-ເບີດ ທົງໄຊ

“ຂໍຮັກອ້າຍຕໍ່ໄປໄດ້ບໍ”-ຕ່າຍ ອໍຣະທັຍ

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ຂໍຮັກອ້າຍຕໍ່ໄປໄດ້ບໍ”-ຕ່າຍ ອໍຣະທັຍ

ເພັງຂັບຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

https://www.facebook.com/100001102055354/posts/1442390529141002/

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur ເພັງຂັບຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

“ຊູ້ທາງໃຈ“

https://www.facebook.com/Netalyoupravanh1/videos/1613985435521165/

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ຊູ້ທາງໃຈ“

“ທາງຊິວິດ“-ຜົນງານຂອງອາຈານພົມມະ ພິມມະສອນ

https://www.facebook.com/Kwanphaiboon/videos/932236296823097/

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ທາງຊິວິດ“-ຜົນງານຂອງອາຈານພົມມະ ພິມມະສອນ

“ອາຣິຍະສັດ ໔“

https://www.facebook.com/1503399436613002/videos/654281628302058/

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ອາຣິຍະສັດ ໔“

“ຫາກໂລກນີ້ມີເຮົາສອງ“ຜົນງານຂອງອາຈານຄຳຫລ້າ ໜໍ່ແກ້ວ ຮ້ອງໂດຍບຸນທ່ຽງມະນິວົງ

https://www.facebook.com/100013498485488/posts/542930306166914/

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ຫາກໂລກນີ້ມີເຮົາສອງ“ຜົນງານຂອງອາຈານຄຳຫລ້າ ໜໍ່ແກ້ວ ຮ້ອງໂດຍບຸນທ່ຽງມະນິວົງ

“ຝັນດີທີຮັກ“ຈາກຜົນງານຂອງອາຈານພົມມະ ພິມມະສອນ

https://www.facebook.com/1065121541/posts/10215903187066968/

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ຝັນດີທີຮັກ“ຈາກຜົນງານຂອງອາຈານພົມມະ ພິມມະສອນ

“ປົມດ້ອຍຝັງໃຈ“ປະພັນ ແລະຂັບຮ້ອງໂດຍສົມລີດ ໄຊຍະບຸນຊູ

https://www.facebook.com/1028810037/posts/10215042806636784/

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ປົມດ້ອຍຝັງໃຈ“ປະພັນ ແລະຂັບຮ້ອງໂດຍສົມລີດ ໄຊຍະບຸນຊູ

“ແສງແຫ່ງທັມ“-ຜົນງານຂອງອາຈານພົມມະ ພິມມະສອນ

https://www.facebook.com/lao.dum/videos/10212258770838840/

Publié dans Uncategorized | Commentaires fermés sur “ແສງແຫ່ງທັມ“-ຜົນງານຂອງອາຈານພົມມະ ພິມມະສອນ