ຣາຊປາສັຍຂອງອົງຄ໌ສຳເຣັດຣາຊການແຜ່ນດີນສະເດັດ ເຈົ້າຟ້າຊາຍ ສຸລິວົງສ໌ ສວ່າງ(ພາກ໑)

Ce contenu a été publié dans Uncategorized. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.