ປາຖນາ-ທູນ ທອງໃຈ

ໃນເມື່ອມີຫລາຍທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຢາກຟັງເພງເກົ່າໆ ຈຶ່ງຂໍສເນີມາອີກເພງນຶ່ງ…ปรารถนาໃນເມື່ອຟັງແລ້ວໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາຢ່າງນຶ່ງໃນເນື້ອເພງວ່າທ່ານຢາກເປັນຫຍັງ? ໃນເພງ ''ปรารถนา''

Posted by Santy Khammoung on Montag, 30. Oktober 2017

Ce contenu a été publié dans Uncategorized. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.