ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ,ສເນີລະຄອນໄທຍເລື່ອງ“ຂໍເປັນເຈົ້າສາວສັກຄັ້ງໃຫ້ຊື່ນໃຈ“

https://youtu.be/husoklnHsV4
https://youtu.be/KWixBAUJzSg
Ce contenu a été publié dans Uncategorized. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.