ສຽງບັນທຶກໄວ້ RFA

ຟັງສຽງບັນທຶກໄວ້ ຈາກວິທະຍຸເອເຊັຍເສຣີ lao.rfa.org